22. kesäkuuta 2023 • 2 min lukuaika

Psykoterapeutin tietoturvasuunnitelma: Mikä tietoturvasuunnitelma on?

Elias Palpatzis

Brightlifen perustaja

Tervetuloa lukemaan blogisarjamme ensimmäistä osaa, jossa pureudumme psykoterapeutin tietoturvasuunnitelman ytimeen. Tässä osassa valotamme, mikä tietoturvasuunnitelma on, miksi sen luominen ja päivittäminen on kriittistä, ja mitä perusperiaatteita sen tulisi noudattaa. Seuraavassa osassa syvennymme tarkemmin tietoturvasuunnitelman sisältöön.

Tietoturva: Psykoterapian kulmakivi

Tietoturva on nykyään olennainen osa kaikkia ammatteja ja yrityksiä. Erityisesti terveydenhuollossa ja psykoterapiassa se on korvaamaton osa toimintaa, kun arkaluontoista tietoa siirretään digitaaliseen muotoon. Tietoturvalla tarkoitetaan toimia, joilla pyritään suojelemaan tätä arvokasta dataa joutumasta väärille tahoille. Tietoturvallisuuden merkitys korostuu, mitä arkaluontaisempaa tietoa käsitellään, ja terveydenhuoltoon liittyvä data on aivan skaalan yläpäässä.

Tietoturvasuunnitelma: Mikä se on?

Tietoturvasuunnitelma on kattava dokumentti, joka sisältää organisaation tai yksilön tietoturvaan, tietosuojaan ja tietojärjestelmien käyttöön liittyvät käytännöt ja menettelyt. Psykoterapeutin, joka käsittelee arkaluontoisia potilastietoja, on ensiarvoisen tärkeää laatia tietoturvasuunnitelma toimintansa tueksi. Tämä suunnitelma auttaa heitä varmistamaan, että kaikki tiedot käsitellään turvallisesti ja eettisesti, suojaten potilaiden yksityisyyttä ja luottamusta. Suunnitelma on tärkeä työkalu tietoturvan toteutumisen varmistamisessa, sillä se auttaa terapeuttia varmistamaan ja viestimään, että asiakastietojen käsittely on asianmukaista ja turvallista.

Ennen kuin terapeutti voi liittyä Kanta-palvelujen käyttäjäksi, hänen on laadittava tietoturvasuunnitelma, jossa selvitetään, miten tietosuoja ja Kanta-palvelujen tietoturvallisen käytön edellyttämät vaatimukset on varmistettu. Tämä on erityisen kriittistä, koska Kanta-palvelut muodostavat olennaisen osan terveydenhuollon tietojärjestelmiä Suomessa, ja niiden tietoturvallinen käyttö on ehdoton edellytys potilastietojen suojan varmistamiseksi.

Tietoturvasuunnitelman perusperiaatteet

Tietoturvasuunnitelmaan sisällytetään useita eri osa-alueita. Nämä sisältävät muun muassa yleiset tietoturvakäytännöt, menettelyt virhe- ja ongelmatilanteissa sekä jatkuvuudenhallinnan. Psykoterapeutin tietoturvasuunnitelmaan voi kuulua ohjeet potilastietojen turvalliseen säilyttämiseen ja käsittelyyn sekä toimintatavat tietoturvaloukkausten varalta.

Tietoturvasuunnitelman toteutumista on seurattava aktiivisesti. Tämä tarkoittaa jatkuvaa ja säännöllistä tietoturvan sekä asiakastietojen hallinnan asianmukaisten käytäntöjen varmistamista ja toteuttamista. Terapeutin on säännöllisesti päivitettävä tietoturvasuunnitelmaansa vastaamaan uusia tietoturvauhkia ja -standardeja.

Tietoturvasuunnitelman rooli psykoterapeutin työssä

Psykoterapeutin työssä tietoturvasuunnitelma on korvaamaton työkalu, joka voi olla aluksi hankala ja rasittava luoda, mutta se on nykyajan digitaalisessa ja datavetoisessa maailmassa välttämättömyys. Luomalla suunnitelman tarkasti ja huolellisesti on se parhaassa tapauksessa dokumentti, jolla voi osoittaa asiakkaille, viranomaisille ja itselleen, kuinka yritys toimii vastuullisesti, eettisesti ja asiakaslähtöisesti.

Tietoturva on yhteinen vastuu. Tietoturvallisuuden toteuttamisen vastuu jakautuu useille eri osapuolille, kuten palvelunantajille ja tietojärjestelmäpalvelun tuottajille. Tämä korostaa, että kaikkien osapuolten on oltava sitoutuneita tietoturvan varmistamiseen ja tietoturvasuunnitelman toteuttamiseen. Me Brightlifella olemme sitoutuneet tarjoamaan ensiluokkaista tietoturvallisuutta, josta ei tingitä. Meillä terapeutit ja asiakkaat voivat olla varmoja, että kulmia ei ole vedetty suoriksi, kun kyseessä on asiakkaiden ja terapeuttien turvallisuus.

Jaa tämä postaus

Jaa Twitterissä Jaa Facobookissa Jaa Linkedinissä