17. lokakuuta 2022 • 4 min lukuaika

Miksi halusin olla mukana kehittämässä palvelua psykoterapeuteille?

Jasmin Jenkins

Pari- ja perhepsykoterapeutti

Psykoterapeutin työhön kuuluu ihmisten kohtaaminen erilaisissa elämänvaiheissa ja uusiin tilanteisiin mukautuminen. Jokainen tapaaminen on ainutlaatuinen ja tärkeä molemmille osapuolille - oli tapaaminen kasvokkain tai etänä. Poikkeusaikoina psykoterapeutit eivät olleet ainoita, jotka joutuivat mukautumaan uuteen tilanteeseen. Me kaikki jouduimme ja toisaalta pääsimme kohtamaan ihmisiä uudella tavalla, sulautumaan erilaiseen työarkeen sekä haastamaan itseämme vaihtuvilla tavoilla. Ihmisten kanssa kommunikointi ja kohtaaminen alkoi siirtymään etäyhteyksien varaan.

Aluksi ihmisten auttaminen terapeuttisessa muodossa tuntui haastavalta ja epäluonnolliselta. Muutos luonnollisesti herättää meissä erilaisia tunteita ja ajatuksia. Muutokset ovat kuitenkin eri muodossaan meille kaikille luonnollisia ja tarvittavia. Muutosten sisällä me kasvamme ja kehitymme. Uskon ja koen vahvasti, että etäterapioiden tulo ja lisääntyminen on yksi muutos, jonka oli tarkoitus tapahtua ja joka vie meitä kaikkia eteenpäin.

“Etäterapia tavoittaa enemmän avuntarpeessa olevia ihmisiä, minkä vuoksi haluan olla jatkossa kehittämässä etäterapian toimivuutta ja laadun takaamista psykoterapeutin roolista käsin.”

— Jasmin Jenkins, Pari- ja perhepsykoterapeutti

Oma tieni psykoterapeutiksi alkoi vuosi ennen poikkeusaikoja. Hain pari- ja perhepsykoterapiakoulutukseen Jyväskylän ylipistoon syynä halu ymmärtää syvällisemmin ihmisten välisiä suhteita, tunteita ja kokemuksia liittyen pari- ja perhesuhteisiin. Minulla on aina ollut kiinnostus kohdata ihmisiä erilaisissa elämänkäännekohdissa ja olla läsnä ihmisten tarinoille. Opiskelujen aikana tulin äidiksi, kasvoin puolisona, tein töitä perheneuvolassa sosiaalityöntekijänä, perustin oman toiminimineni ja etsin uusia mahdollisuuksia terapiamaailmassa. Yksi tärkeimmistä mahdollisuuksista avautui Brightlifen kautta. Pääsin nopeasti tutustumaan etäterapian maailmaan ja syventämään tietoani aiheesta innovatiivisen, osaavan ja ammattitaitoisen tiimin kanssa. Brightlife oli uusi tärkeä mahdollisuus omalla kasvupolullani terapiamaailmassa.

Brightlifen tiimi halusi lähteä kehittämään nettiterapiaa, tuomaan tietoa sen laadukkuudesta sekä kehittää alustaa, jonka välityksellä terapeutit ja asiakkaat voivat tavata. Nettiterapialle on ollut enemmän kysyntää kuin tarjontaa viimeisten vuosien aikana, minkä vuoksi sen kehittäminen on mielestäni erityisen tärkeää juuri nyt. Nettiterapia on nerokas keksintö perinteisen kasvokkaisen terapian rinnalle. Se tarjoaa mahdollisuuden käydä terapiassa haluamastaan paikasta käsin säästämällä aikaa sekä ylimääräistä liikkumista.

Itseäni Brightlifen toiminnassa kiinnostivat juuri nettiterapian hyötyjen esiintuonti, mielenterveyspalveluiden nopeampi ja tehokkaampi saanti Suomessa sekä muut nettiterapian tarjoamat mahdollisuudet. Brightlife tarjoaa terapeuteille turvallisen paikan työskennellä omin ehdoin ja aikatauluin. Tämä myös turvataan kaikille asiakkaille. Terapeutti ja asiakas voivat yhdessä jutella tärkeistä asioista turvatun yhteyden kautta haluamistaan paikoista käsin, milloin ja miten tahansa.

Miltä terapian tulevaisuus näyttää?

Itse halusin lähteä Brightlifen toimintaan mukaan, koska näin kuinka nettiterapian tarve lisääntyi erityisesti poikkeusaikojen aikana. Ihmiset tarvitsivat ja tarvitsevat edelleen nopeammin palveluiden saantia, mahdollisuutta löytää sopivan oloinen terapeutti, ymmärrystä, läsnäolon ja empatian tuntemusta myös nettiyhteyksien välityksellä. Monesti olen tosin miettinyt, onko etätapaamisissa mahdollisuutta samalla tavalla tulla kohdatuksi ja ymmärretyksi kuin kasvokkaisissa tapaamisissa? Olemmeko me samoja kasvokkain kuin etänä? Nettiterapiaa tehneenä ja Brightlifen toiminnassa mukana olleena, olen kokenut, että molempia terapian muotoja tarvitaan lisääntyvissä määrin. Perinteinen terapia ja etäterapia eivät poissulje toisiaan.

Me kaikki olemme erilaisia ja tarpeemme ovat yksilöllisiä terapian suhteen. Terapeutti ja asiakas voivat tehdä yhdessä sopimuksen tai suunnitelman etäterapian alussa, miten ja minkälaisilla pelisäännöillä terapiaa tehdään. Uskon, että nettiterapia pystyy tavoittamaan ihmisiä matalalla kynnyksellä, vastaamaan ihmisten erilaisiin tarpeisiin sujuvasti sekä mahdollistamaan aidon sekä turvallisen yhteyden terapeutin ja asiakkaan välille. Etäterapia tavoittaa enemmän avuntarpeessa olevia ihmisiä, minkä vuoksi haluan olla jatkossa kehittämässä etäterapian toimivuutta ja laadun takaamista psykoterapeutin roolista käsin.

Esimerkki kuva blogi tekstiin liittyen.

Minut on otettu lämmöllä mukaan kehittämään palvelua. Minun mielipiteilläni on ollut merkitystä ja ajatuksiani psykoterapeuttina on arvostettu. Olen antanut matkan varrella erilaisia kehitysideoita ja ajatuksia, joita on lähdetty kehittämään. Koen, että minut ollaan kuultu ja kohdattu. Mielestäni tärkeää ja esimerkillistä Brightlifen toiminnassa on ollut se, että psykoterapeutteja on alusta alkaen pyydetty mukaan kehittämistyöhön. Tällä on voitu taata ammattitaitoinen ja turvallinen nettialustan tarjoaminen asiakkaille. Brightlife on rakennettu moniammatillisesti, yhteistyöhengessä, oikealla asenteella ja tulevaisuuteen katsoen. Ajattelen, että mielenterveyspalveluiden kehittyminen vaatii mukautumista ihmisten erilaisiin ja vaihtuviin tarpeisiin ja asettumista moninaisiin ympäristöihin. Nettiterapia alustana kehittää mielenterveyspalveluita ja tarjoaa tukea oikea-aikaisesti ajasta tai paikasta riippumatta. Nettiterapia on välttämätön pala isossa ja monimutkaisessa mielenterveyspalveluiden palapelissä.

Lopuksi

Tule kanssamme muuttamaan ja kehittämään mielenterveyspalveluita Suomessa sekä pohtimaan yhdessä nettiterapian tulevaisuutta. Jos saavutettavuus, aika, yksityisyys, monipuolisuus sekä joustavuus ovat sinulle tärkeitä teemoja, hyppää mukaan tarinaamme ja ole yksi meistä. ❤️

Jaa tämä postaus

Jaa Twitterissä Jaa Facobookissa Jaa Linkedinissä