Brightlife ja Mielenterveyden Edistäminen: Katsaus Lyhytterapian Pilottihankkeeseen

Mielenterveysongelmien lisääntyminen ovat kasvava taakka, joka koskettavat meistä useaa. Valtakunnallisella tasolla voidaan puhua jo mielenterveyskriisistä, kun apua etsiviä on jonoksi asti, ja nykyiset palvelut eivät kykene vastaamaan alati kasvavaan tarpeeseen.

Eero Haikonen

Brightlifen perustaja

Brightlifen perustaja

Yksi tehokas keino mielenterveysongelmien vähentämiseen ovat matalan kynnyksen aikaisen vaiheen interventiot, joissa ongelmia taklataan jo niiden alkujuurilla. Tehokkaan primaari- ja sekundaariprevention keinot mielenterveyden palveluissa ovat välttämättömiä uhkaavan mielenterveyskriisin selättämisestä. Valitettavan usein kuitenkin nämä ovat niitä palveluita, joista juuri ensimmäisenä leikataan. Nyt näyttää kuitenkin onneksi siltä, että esimerkiksi Terapiat etulinjaan -hankkeen kaltaiset toteutukset saavat tuulta alleen, ja lyhyet aikaisen vaiheen interventiot saavat jalansijaa myös mielenterveyspalveluiden saralla.

Keväällä 2023 toteutimme pilottihankkeen lyhytterapeuttiopiskelijoiden sekä lievien mielenterveyden ongelmien kanssa kamppailevien nuorten aikuisten kanssa. Tarkoitukset kyseisen pilotoinnin toteuttamiselle olivat meille selvät. Halusimme selvittää, kuinka alun perin psykoterapeuttien tarpeita varten kehitetty alustapalvelu Brightlife Flow soveltuu lyhytterapeuteille sekä heidän asiakkailleen.

Tärkein syy pilottihankkeen toteuttamiselle oli selvittää, kuinka hyvin alun perin psykoterapeuteille kehitetty Brightlife soveltuu myös lyhytterapeuttien ja heidän asiakkaidensa tarpeisiin. Vaikka ensi silmäyksellä psykoterapeuttien ja lyhytterapeuttien työnkuva voi kuulostaa hyvin samankaltaiselta, eri ryhmiin liittyy heidän omat spesifit tarpeensa. Psykoterapeuteille Kanta-kirjausten mahdollisuus sekä automatisoidut Kela-lomakkeet ovat tärkeitä, kun taas lyhytterapeuttien kohdalla asiakashankintaan ja helppokäyttöisyyteen liittyvät ominaisuudet korostuvat. Toki paljon yhteistä molempien ryhmien väliltä löytyy, ja molemmat ryhmät hyötyvät sertifioidun, tietoturvallisen alustan tarjoamasta luotettavasta ratkaisusta, automatisoidusta laskutuksesta sekä katkeilemattomasta videoyhteydestä.

Jotta kykenemme luomaan Brightlifesta parhaiten asiakkaitamme palvelevan alustan, haluamme myös ymmärtämään asiakkaitamme paremmin. Pilottihanke tarjosi tähän loistavan autenttisen mahdollisuuden.

Pilottihankeen toteuttamisella halusimme tehdä samalla myös oman osuutemme mielenterveyspalveluiden tavoitettavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi. Hankkeessa kustansimme suurimman osan siihen osallistuneiden terapia-asiakkaiden käyntien kustannuksista. Brightlife Flow -alusta on tietysti aina terapia-asiakkaalle ilmainen. Olemme sitoutuneita vastaavanlaisten hankkeiden toteuttamiseen myös tulevaisuudessa.

Pilottihanke toteutui keväällä 2023 maalis-huhtikuun aikana. Hanke toteutettiin yhteistyössä lyhytterapeuttikoulutuslinja Stepbystepin lyhytterapeuttiopiskelijoiden kanssa. Kriteerinä lyhytterapeuttiopiskeliojoiden osalta hankkeeseen osallistumiseen oli pohjakoulutus sosiaali- tai terveydenhuollon alalta. Lyhytterapeuttiopiskelijoita lähestyttiin koulutuslinjan vastaavan jakaman Brightlifen esittelyn pohjalta. Kiinnostuneiden lyhytterapeuttiopiskelijoiden joukosta, joka oli onneksemme kattava, valittiin sopivimmat henkilöt pilottihankkeeseen esitietojen ja haastattelun perusteella. Hankkeeseen osallistui kaiken kaikkiaan viisi Stepbystepin lyhytterapeuttikoulutettavaa.

Terapia-asiakkaat hankkeeseen löytyivät Brightlifen sosiaalisen median kanavien kautta. Hakukriteereinä olivat, että henkilö on 18-30-vuotias, hänellä on korkeintaan lieväasteisia ongelmia mielenterveyden kanssa, hän itse uskoo, että lyhytterapia voisi olla hänelle sopiva ratkaisu, ja hän on kiinnostunut osallistumaan 3-5 käyntikertaa kestävään lyhytterapiahankkeeseen. Oli jopa valitettavaa, että kiinnostuneita löytyi enemmän, kuin mitä pilottihankkeeseen kykenimme sisällyttämään. Pilottihankkeeseen muodostui lopulta 5 terapeutti-asiakasparia.

Pilottihanke alkoi Brightlifen alustan esittelyllä lyhytterapeuttiopiskelijoille. Tämän jälkeen muodostimme terapeutti-asiakasparit, ja siirsimme pääpainon itse terapian toteuttamisesta lyhytterapeuttiopiskelijoille. Terapeutit lisäsivät asiakkaansa Brightlife Flow -alustalle, ja he pääsivät toteuttamaan terapiatyötään etäterapiana alustan kautta. Hankkeen kautta kustansimme kullekin asiakkaalle neljä käyntiä, 40 € käyntiä kohden. Iloksemme huomasimme, että useat henkilöistä jatkoivat terapiasuhdettaan Brightlifen kautta myös pilottihankkeen päättymisen jälkeen.

Palautetta keräsimme terapeuteilta kyselylomakkeilla hankkeen alussa, keskellä sekä lopuksi, sekä käytyjen keskustelujen avulla. Asiakkailta saimme palautetta sekä kyselylomakkeen kautta että terapeuttien kertomana.

Yhteenvetona pilottihankkeen pohjalta olemme iloisia voidessamme todeta, että Brightlife Flow soveltuu hyvin lyhytterapeuttien ja heidän asiakkaidensa tarpeisiin.

Alustalle rekisteröityminen, tietojen täyttäminen sekä omien palveluiden luominen terapeutien profiiliin koettiin helppoina. Asiakkaan kutsuminen Brightlifen alustalle “Oli jopa liian helppoa. Ajattelin, voiko tässä olla kaikki”,terapeutin sanoja lainatakseni. Brightlifen alustan käyttöönotto sujui täten hankkeeseen osallistuneiden osalta mutkattomasti.

Toki kehitettävääkin löytyi, mikä oli ensiarvoisen tärkeää Brightlife Flow -alustan jatkokehityksen kannalta. Erityisesti kaksivaiheinen tunnistautuminen alustalle kirjautuessa koettiin usein työläänä. Tätä ominaisuutta olemme kerätyn palautteen pohjalta parantaneet, tietoturvallisuudesta tinkimättä.

Suurin osa Brightlife Flow’n ominaisuuksista oli lyhytterapeuttien työssä keskeisiä. Erityisesti tietoturvallisuuteen panostaminen, toimiva videoyhteys sekä alustan helppokäyttöisyys keräsivät positiivista palautetta niin terapeuteilta kuin heidän asiakkailtaan. Se, että kaikki tarvittava löytyy samalta alustalta, koettiin arvokkaana.

Pilottihanke antoi meille valtavasti arvokasta ymmärrystä asiakkaistamme, sekä mahdollisti Brightlife Flow’n kehityksen entistä paremmin asiakkaidemme tarpeita vastaavaksi. Tästä olemme kiitollisia niin hankkeeseen osallistuneille terapeuteille kuin asiakkaillekin. On ollut mukava huomata, että enemmistö hankkeeseen osallistuneista on jatkanut Brightlifen käyttöä, ja suurin osa osallistuneista suosittelisi Brightlifea myös kollegoilleen. Iso kiitos siitä kuuluu teille!

Onnistunut pilottihankkeen toteutus antaa meille uskoa, että olemme oikealla tiellä suomalaisen mielenterveystyön etulinjassa. Vastaavanlaisen hankkeen toteutus on ajankohtaista tulevan syksyn aikana, koska haluamme jatkuvasti pyrkiä ymmärtämään asiakkaitamme paremmin.

Mikäli olet kiinnostunut toteuttamaan hankkeen yhteistyössä kanssamme, olethan yhteydessä: eero.haikonen(at)brightlife.fi.

Kiitos, kun jaksoit lukea blogitekstin loppuun asti. Kommentoi ja jaa, mikäli se herätti sinussa ajatuksia!

© 2024 Brightlife Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.